Coronaprik najaar 2023

26 september 2023  

Vanaf 2 oktober start de najaarsronde coronavaccinatie. De coronaprik is geadviseerd voor de volgende doelgroepen:

  • Mensen van 60 jaar en ouder;
  • Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
  • Zwangeren;
  • Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact.

Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder uit. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD. Onder de 18 jaar is vaccinatie veelal niet nodig, maar wel geïndiceerd in geval van een medisch hoog risico. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts toch gevaccineerd willen worden, kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik beschikbaar na 2023.

Voor meer informatie zie de informatiefolder van de VWS over de Coronaprik 2023: Folder Coronaprik.pdf